Hjelpepleier dømt for å ha sparket og slått dement pasient

En hjelpepleier (36) er i Stavanger tingrett dømt til tre måneders fengsel for vold mot en sterkt pleietrengende sykehjemspasient.