• «Det er sterkt å anbefale at det blir utarbeidet en brannsikkerhetsplan for resten av trehusbyen som grunnlag for å diskutere tiltak», skriver fungerende rådmann Kristine C. Hernes i et notat. Anders Minge

Vil ha brannsikringsplan for hele trehusbyen

Rådmannen vil ha en ny brannsikringsplan for resten av trehusbyen i Stavanger.