• Her er et utdrag av skjemaet som 11 Stavanger-skoler skal ta i bruk dette skoleåret. Elevene vurderes på en skala fra 1 til 3. På nyere utgaver er tallene byttet ut med "lav", "middels" og "høy" måloppnåelse.

Tallvurderinger på barnetrinnet er lovlige

Stavangers prøveordning med skriftlige tilbakemeldinger til elever på barnetrinnet, er ikke lovstridige.