• Politiet

Shell vil unngå dette

Bensinstasjoner er ofte utsatt for ran, spesielt i byområder. Shell prøver å få ned statistikken.