• Wikimedia.com

Nektes å filme Bollywood på Kjerag

Flere indiske filmteam ønsker å filme Kjeragbolten i nye storproduksjoner, men får ikke tillatelse til helikopterlandinger.