Klart for felles avis i Ytre Ryfylke

Onsdag kveld vedtok Hjelmeland kommunestyre å selja aksjane sine i Bygdaposten til Jæren Avis/Strandbuen for 588.000 kroner. 10 stemde for sal, 8 i mot.