– Ingen alvorlig skadde i Mortavika

En 65 år gammel kvinne er kjørt til Stavanger Universitetssjukehus (SUS) for sjekk etter et trafikkuhell på Mortavika ferjekai.