• Dette er bare en av flere haller som tilhører det store Nato-anlegget som Rennesøy kommune har kjøpt. (Foto: Jan Tore Glenjen)

Rennesøy kjøper Nato-anlegg

Kjøper forsvarets fjellhaller og kaier for 26,6 millioner.