• Det nytter lite om elevene i Stavangerskolen sorterer søppel, så lenge bioavfallet på skolene ikke blir tømt. Egil Eriksson

Små miljøagenter får ikke sortere

Elever i Stavanger blir oppfordret til å kildesortere – også i skoletiden. Men det gjør de forgjeves. De brune dunkene blir nemlig ikke tømt.