Kraftige reaksjoner på Aps sporskifte

— Det er grunn til å spørre om hva Ap vil med dette vingleutspillet. Det er helt umulig å drive byutviklingspolitikk med endrede holdninger fra måned til måned, mener Helge Solum Larsen (V).