Fengsel for smugling av steroider

En 24-åring fra Jæren må sone fem måneder i fengsel for innførsel av dopingmidler.