Slik skal voldtektsmottaket bli mer kjent

Inntil 4000 kvinner kan ha opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk i Sør-Rogaland fra 2004 til 2008. Bare 245 kom til voldtektsmottaket i Stavanger i samme periode.