• Ola Fintland

Retten var delt i stakketuftsaken

Jæren tingrett var splittet i sitt syn på om bonden Reidar Bryne handlet forsettlig eller uaktsomt da kulturminnene på hans eiendom ble overfylt. Rettens leder krevde ubetinget fengsel.