• Lyse

Vil overføre Lysefjord-elv til Årdal

Lyse vil overføre vann fra Dalaåna, som renner ut i Lysefjorden, til Årdalsvassdraget i Hjelmeland.