«Alkoholsalget vil trolig gå ned»

Rusforsker Sverre Nesvåg regner med at alkolholtoppen er nådd i Norge og Stavanger. Innstramming av skjenketider og finanskrisen er årsakene til det.