Radio 1 reduserer

Radio 1 reduserer antall ansatte både i Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen, men vil prøve å fortsette drift i Stavanger inntil spørsmålet om konsesjon er endelig avgjort.