• Jonas Haarr Friestad

Solid arbeidsglede i Randaberg

Leder Åse Nilsen Harestad er tydelig på hva hun vil med barnehagen sin. Det setter de ansatte pris på.