1300 sandnesgauker har svart

Det er typisk byas å svare på undersøkelser. Sandnes og Stavanger danker ut distriktet.