Lovens lange arm i første utrykning gjennom Finnfast

Den nye undersjøiske tunnelen til Finnøy var snaut ni timer gammel før politiet i Stavanger hadde sin første utrykning på fire hjul til Finnøy.