Lynnedslag i Breivik

Lynet slo ut det tekniske anlegget – brannalarmen gikk.