Er Venstre, Frp og Sp inhabile etter pengegave?

Et flertall av partiene i Stavanger bystyre vil 14. juni vedta å omregulere fra industriformål til boliger på Forusstranda Nord. Men er Venstres, Frp og Sps representanter inhabile?