- Sikring må på plass

— På lengre sikt må vi satse på firefelts vei de 3,5 kilometernefra Stangeland til Hove. På kort sikt må vi få på plass fysiskemidtskillere, sier Eddie Westad, leder for plan- ogforvaltningsavdelingen hos Statens vegvesen i Stavanger.