Tipsflom om feil datomerking

Næringsmiddeltilsynet får flere tips hver dag om dårlig og feilaktig merking av matvarer i butikker i Rogaland.