5749 biler i saksa

Til sammen 5749 biler er klar for avskilting i Rogaland når politi og tollvesen finner dem. Disse skylder i alt 14,9 millioner kroner i årsavgift.