32 utviklingshemma ventar på bustad

Signe J. Nijkamp (Krf) meiner Sandnes snarast må få på plass fleire bustader for psykisk utviklings— hemma.