Svaboe måtte stoppe utfylling

Bygningssjefen i Sandnes ga stoppordre da han fikk se utfyllingen av gravemasser på jordet til Sjur Svaboe på Soma.