Naboar protesterar mot ny utbygging av Sirevåg havn.