Rettslige avhør skremmer ikke «vanskelige» vitner

Trusler om rettslige avhør har ikke fått tause vitner i stavangerranssaken til å melde seg for politiet og forklare seg frivillig.