- Færre velger soneparkering

Gorm Carlsen i Stavanger Parkeringsselskap tror trengselen i parkeringssonene blir mindre nå som betalingskortene innføres.