Stadiontomter kan gå for 90 mill.

Lokale boligutbyggere priser de nye tomtene rundt stadion påEiganes til 75-90 millioner kroner. Etter påske legges den førstetomten ut for salg.