Rekordår for boligbyggelaget

Stavanger Boligbyggelag (SBBL) hadde et resultat før skatt på 12,9 millioner kroner i 2003. Årsoverskuddet i laget endte på 9,6 millioner kroner, av en omsetning på 133 millioner kroner.