Færre sniker i bommen, prisen kan stige

For få bilister kjører ulovlig gjennom bompengeringen påNord-Jæren. Utrolig nok kan det bli det påskuddet politikernetrenger for å øke bompengesatsene.