• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Vegvesenet uten plan for dødsstrekningen

Slettebøstronne er en av de beste veistrekningene i Dalane. Hvorfor skjer det så mange ulykker akkurat her?