Naturgass skal varme boligfeltet i Tuhagen

Naturgass fra en egen energiøy skal fyre peisene og varme vannet i radiatorene i boligfeltet Tuhagen i Klepp.