Store inntekter i vasskraft

Sjølv om straumprodusenten Sunnhordland Kraftlag (SKL) måtte tola resultatsvikt i fjor, enda selskapet med 171,8 millionar i resultat etter skatt.