Mer vann til Årdal-laksen

Drøyt 50 år etter at Årdalselva ble regulert, skal vassdraget få minstevannsføring. Spørsmålet er hvor mye.