Mangler barnepass - mister jobben?

De to mødrene har prøvd alle muligheter for å skaffe barna barnehage eller dagmamma, uten å lykkes. Nå kan de miste jobbene sine.