Tok farvel

— Sammen vil vi overgi dem i Guds hender, innledet soknepresten bisettelsen av Gunda Elise (5), Gunn Karin og Harald Gullestad.