Får beholde advokat

Den ranssiktede norskeritreeren Metkel Negassie Betew (25) får beholde advokat Marius Dietrichson som forsvarer.