- Jeg ble urettferdig behandlet

— Ransetterforskerne har behandlet meg særdeles urettferdig, sierden løslatte Spy Shop-innehaveren.