Sju års forvaring etter overgrep mot barn

Lensmannen i Bjerkreim, Reidar Idsø, er etterforsket av Sefo formulig grov uforstand i tjenesten. I vel ett år unnlot han å reagerepå melding om en svært alvorlig sedelighetssak.