Optimistiske ordførarar etter lensmanns-møte

Seks ordførarar frå Jæren og Dalane var i går i Oslo for å tala dei lokale lensmennene si sak. Då dei drog !tilbake, var dei meir optimistiske enn då dei kom.