Tilstanden bedre for kvinne og mann etter frontulykke i Aksdal