- Det finnes en støyende klageminoritet

Selv etter åtte år i Norge og med flytende uttale, mener enkelte studenter de ikke forstår førsteamanuensis Paul Stephens godt nok.