Død torpedo sentral i Nokas

Den avdøde torpedoen William Ellingsen kan bli helt sentral i skyldspørsmålet for flere av de tiltalte i Nokas— saken.