Ville beslaglegge advokatdokument

Hovedforhandlingen på Forus er ikke den første anledningen hvor politiet er anklaget for forsøk på å skaffe seg innsyn i advokatdokumenter i Nokas-saken.