- If er blitt romsligere

— Stausholm-dommen viser at If er blitt ett av de bedre forsikringsskapene i skadesaker, mener advokat Carl Aasland Jerstad.