Selger seg ned i Gamle Stavanger

Rådmann Ole Hetland foreslår å selge 11 kommunale eiendommer i Gamle Stavanger. Saken kommer opp i kommunalutvalget og formannskapet henholdsvis onsdag og torsdag neste uke.