Tatt for blotting på Tasta

En 19 år gammel gutt har erkjent fire tilfeller av blotting på Tasta. Det første tilfellet var 15. juni og det siste 14. august. Han har erkjent ett tilfelle mer enn han er anmeldt for.