Skred-rammet hus på Tau må sikres for 1 mill.

Prisen for å rassikre huset som ble rammet av et skred i Strand, kommer på minst 1 million kroner pluss moms.